HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

انواع پسماندهای تولید شده در بیمارستان

انواع پسماندهای تولید شده در بیمارستان

کشورها و سازمان‌های مختلف، زباله‌های بیمارستانی را در گروه‌های متنوعی دسته‌بندی می‌کنند. به همین دلیل شناخت انواع پسماندها و ضایعات بیمارستانی همراه با آگاهی از روش‌های بهداشتی دفع آن‌ها، می‌تواند از خطرات انتشار و شیوع آلودگی‌ها جلوگیری کند. در ادامه همراه باشید تا بیشتر به شما درباره انواع زباله‌ های بیمارستانی بگوییم.

 1. پسماند های عفونی
 2. پسماند های شیمیایی – دارویی
 3. پسماند های نوک تیز وبرنده
 4. پسماند های معمولی یا شبه خانگی

 

پسماند عفونی شامل:

 1. کلیه پسماندهای آلوده به خون وفر آورده های خونی
 2. کلیه پسماندهای مربوط به آزمایشهای تشخیص طبی وتحقیقات پزشکی
 3. پسماندهای پاتولوژی
 4. کلیه ترشحات وپسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی
 5. کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته اند
 6. کشت های بیولوژیک ومحیط های کشت
 7. پسماندهای اتاقهای ایزوله
 8. پسماندهای بخش های دیالیز
 9. جنین تا قبل از ۱۲ هفته

 

پسماندهای شیمیایی – دارویی شامل :

 1. داروهای تاریخ مصرف گذشته
 2. ته مانده های داروها
 3. واکسن ها
 4. مواد مخدر
 5. سرم هایی که به آنها نیازی نیست
 6. بطری ها و قوطی های دارای باقیمانده ها دارویی

 

پسماند های نوک تیز و برنده شامل:

 1. سر سوزن
 2. تیغ بیستوری و اره آمپول
 3. اسکالپ وین
 4. لانست
 5. انواع آنژیوکت
 6. شیشه های شکسته سرم وفر آورده های خونی وداروئی و هر گونه وسیله یکبار مصرف تیز وبرنده که در تشخیص ودرمان ومراقبت بیماران استفاده شده است.
 7. کلیه سر سوزن ها از سرنگ های مصرف شده (بخصوص در موارد شیمی درمانی)  جدا نشود وبصورت توام جمع آوری گردد.

 

پسما ند های معمولی یا شبه خانگی

پسماندهای معمولی یا شبه خانگی که به طور عمده از کارکردهای خدمات اداری و عمومی این مراکز تولید می شود و شامل موارد زیر است:

زباله های آشپزخانه ، آبدارخانه ،قسمت اداری مالی ، ایستگاههای پرستاری ، باغبانی و از این قبیل

نکته:

 1. وقتی سه چهارم ظروف وکیسه های پلاستیکی پراز پسماند شد پس از بستن درب آنها ، باید آنها را برداشت .
 2. پسماندها باید همه روزه ( یا درصورت لزوم چند بار درروز ) گرد آوری شوند وبه محل تعیین شده برای انباشتن پسماندها حمل شوند .
 3. هیچ کیسه محتوی پسماند نباید بدون داشتن برچسب وتعیین نوع محتوای کیسه از محل تولید خارج شود .
 4. برچسب باید دارای مشخصاتی از قبیل ( تاریخ تولید ، نام بخش ،نام بهکار، نوع زباله و نوبت شیفت) باشد.
 5. باید به جای کیسه ها وظروف مصرف شده بلافاصله کیسه ها وظروف از همان نوع قرارداده شود.

 

حمل در مراکز تولید :
 • حمل زباله ها در بیمارستان باید بوسیله ترولی های چرخدار یا ظروف ( bin )چرخدار یا گاریهایی که برای هیچ منظور دیگری از آنها استفاده نمی شود ، انجام گیرد:
 • باید همه کیسه های پسماندها سربسته ودست نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند .
 • تعویض ترولی یا گاریهای چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است .

 توجه : بطور کلی بازیافت زباله های مراکز بهداشتی درمانی ممنوع است.

نحوه جمع آوری جیوه

 • از آنجا که بخارات جیوه یک سم بسیار خطرناک است ، شما باید بلافاصله پس از شکستن دماسنج جیوه ای به جمع آوری جیوه ها اقدام کنید.
 • درب اتاقی را که دماسنج در آن شکسته را ببندید و پنجره های اتاق را جهت تهویه باز کنید.
 • وسایل حفاظت فردی (دستکش ، ماسک ، شیلد ، پیشبند و چکمه) را بپوشید و سپس به گونه زیر عمل کنید.
 • ۱- با کاغذ ، چسب و یا سرنگ جیوه جهت جمع آوری جیوه ها از روی زمین اقدام کنید.
 • ۲- یک قوطی درب دار را تا نیمه از آب پرکنید و جیوه ها را داخل آن بیاندازید.
 • ۳- سپس درب قوطی را محکم ببندید و به همراه همه وسایل حفاظت فردی داخل کیسه زباله سفید بیاندازید و درب آن را محکم ببندید و با برچسب زباله شیمیایی دارویی به قسمت نگهداری موقت زباله های شیمیایی دارویی بیمارستان منتقل کنید.

 

تهیه شده در واحد بهداشت محیط 

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com