HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

داروهای ترالی اورژانس

آشنایی با داروهای ترالی اورژانس یک آموزش اولیه برای کار در هر بخش درمانی و مراقبتی در بیمارستان است. چون ممکن است نیاز به احیای قلبی – عروقی در تمام فضاهای کاری در بخشهای مختلف بیمارستان اتفاق بیفتد ، لازم است همه کادر درمان با داروهای مربوطه که در ترالی اورژانس قراردارد آشنا باشند.

به این منظور یک فایل متنی برای مطالعه در این صفحه در دسترس شما قراردداده می شود.

داروهای-ترالی-اورژانس-ویرایش-هشتم-۱۴۰۳

همچنین برای آموزش کامل تر فایلهای تصویری زیر را در اختیار شما گذاشته ایم و اکیدا توصیه می شود که آنها را مشاهده و یادداشت برداری کنید .

قسمت اول – داروهای قلبی

قسمت دوم – داروهای مورد استفاده در برادی‌آریتمی‌ها (آتروپین و دوپامین)

قسمت سوم – داروهای مورد استفاده در تاکی‌آریتمی‌ها (آدنوزین، وراپامیل و دیجوکسین)

قسمت چهارم – داروهای مورد استفاده در بحران فشار خون (نیتروگلیسرین و لبتالول)

قسمت پنجم – داروهای نالوکسون، میدازولام و هالوپریدول

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com