HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

جزوه اموزشی مراقبت های اولیه بیمار ، ویژه کمک پرستاران

رعایت بهداشت فردی بیمار از اصول مراقبت های اولیه بیمار می باشد .

خصوصاً در بیماران بیهوش و یا ناتوان که توانایی انجام مراقبت از خود را ندارند ؛ به جهت پیشگیری از ایجاد زخم ، عفونت ویا هر گونه عارضه ناشی از بستری شدن طولانی مدت در تخت

اقداماتی مانند تغییر وضعیت بدنی بیمار و جابجایی در تخت – حمام روی تخت – دهانشویه و غیره توسط کمک پرستاران آموزش دیده انجام می شود.

نحوه انجام هر یک از اقدامات فوق در جزوه آموزشی زیر توضیح داده شده است .

اطلاعات این چزوه برای مراقبت در منزل بیماران نیز کاربرد دارد و برای افرادی که در کنزل حضور دارند هم قابل استفاده می باشد.

جزوه آموزشی مراقبتهای اولیه و بهداشتی از بیماران

 

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com