HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

آموزش کنترل عفونت در بیمارستان /مخصوص کارکنان بیمارستان

تعریف:

عفونت بیمارستانی عفونتی است که از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان رخ دهد به شرط ان که بیمار در دوره کمون (یعنی از زمان آلودگی به میکروب یا ویروس تا زمان بروز علایم بیماری) بیماری دیگری نباشد و علایم عفونت را بدو پذیرش نداشته باشد .در مورد ۴ گروه از بیماران نیز عفونت بیمارستانی قابل پیگیری میباشد:

 • اگر بیمار جراحی شده باشد و ۱-۳ ماه بعد با علائم عفونت مراجعه نماید

 • اگر برای بیمار پروتز های استخوانی جاگذاری شده باشد و تا یک سال بعد با علایم عفونت مراجعه کند

 • بیمارانی که قبلا به علتی غیر از جراحی بستری بوده اند اگر تا سه روز بعد از ترخیص با تب مراجعه نمایند

 • بروز نوع عفونت شایع بیمارستانی شامل : سپسیس ، عفونت ادراری ، پنومونی (VAP  )و عفونت محل جراحی

 

 

در این آموزش در مورد مطالب زیر صحبت خواهد شد ، زیرا رعایت همه ی این مقررا ت به کاهش خطر عفونت بیمارستانی کمک خواهد کرد:

 1. وسایل حفاظت فردی (PPE: Personal protective equipment)

 2. موقعیتهای استفاده از ماسک N95

 3. مواجهه شغلی : (Job exposure)

 4. احتیاطات استاندارد

 5. انواع ایزولاسیون

 6. بیماریهای واگیر و سندرومهای تحت مراقبت

 7. تفکیک صحیح پسماندهای تیز و برنده

 8. اقدامات نیازمند به اسکراب

 9. رعایت بهداشت دست

 10. پنج موقعیت شستشوی دست

جهت دریافت کتابچه آموزشی روی لینک زیر کلیک کنید:

کتابچه آموزشی کنترل عفونت

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com