HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

روز جهانی بهداشت دست

پنجم ماه MAY توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان “روز جهانی بهداشت دست” نام گذاری شده است.طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، رعایت مناسب بهداشت دست ها می تواند از شیوع عفونتهای بیمارستانی جلوگیری کند. مطالعات نشان داده اند که استفاده از روش های کارآمد پیشگیری و کنترل عفونت پتانسیل این را دارد که عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی را تا ۵۵٪ کاهش دهد.

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com