HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

آگهی دعوت به همکاری

 

دعوت به همکاری

بیمارستان سینای سمنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شغل کارشناس ترخیص با شرایط تحصیلی لیسانس حسابداری و دو سال سابقه کار از داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری  می نماید. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سایت بیمارستان به آدرس www.semnansinahospital.com اقدام نمایند.

شرکت پزشکان سینای سمنان بیمارستان سینا

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com