استخدام نیروهای قراردادی در بخش تصویربرداری و واحد تغذیه

استخدام نیروهای قراردادی در بخش تصویربرداری و واحد تغذیه

استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده

استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده

بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده اقدام نماید

آگهی مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا

آگهی مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا


بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و استعلام موارد ذیل افدام نماید:
1- واگذاری (اجاره) 4 باب واحد تجاری با کاربری پیشنهادی
2- واگذاری (اجاره) یک واحد تجاری با کاربری کافی شاپ

متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 8 خرداد 1398 لغایت 18 خرداد 1398 از طریق سایت افدام نمایند

دریافت فایل های مرتبط:

 

 

- شرایط عمومی و فرم شركت در مزايده واحد های تجاری بیمارستان سینای سمنان
- فرم پیشنهاد قیمت مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا