معرفی پزشکان بیمارستان سینا

آخرین اخبار

  • استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده

    بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده اقدام نماید

  • آگهی مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا

    بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و استعلام موارد ذیل افدام نماید: 1- واگذاری (اجاره) 4 باب واحد تجاری با کاربری پیشنهادی 2- واگذاری (اجاره) یک واحد تجاری با کاربری کافی شاپ متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 8 خرداد 1398 لغایت 18 خرداد 1398 از طریق سایت افدام نمایند دریافت فایل های مرتبط:     - شرایط عمومی و فرم شركت در مزايده واحد های تجاری بیمارستان سینای سمنان - فرم پیشنهاد قیمت مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا

بیمه های طرف قرارداد

بخش های بیمارستان