HOSPITAL

023-31350000

semnansinahospital@yahoo.com

داروخانه بیمارستان سینا سمنان در طبقه همکف ساختمان و در مجاورت درب ورودی واقع شده است .این واحد به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعین می باشد و توانایی تهیه و توزیع کلیه داروهای بخش های مختلف بیمارستان اعم از بیماران بستری و سرپایی و مراجعین دیگر را به عهده دارد.

  • مسئول فنی : خانم دکتر نسا دائیان
  • موقعیت مکانی: طبقه همکف شماره داخلی بخش: ۱۲۴۲

023-3135

semnansinahospital@yahoo.com

شبانه روزی

بلوار امیر کبیر

023-31351204

semnansinahospital@yahoo.com