مراقبتهای قبل از عمل که پرستاران باید بدانند

مراقبتهای قبل از عمل که پرستاران باید بدانند


الف) بستن دستنبد پذیرش بیمار در بدو ورود بیمار به بخش در صورتی که احتمال بروز خطر ترومبو آمبولی ، سقوط ازتخت ، زخم فشاری وجود داشته باشد دستبند زرد و در صورتی که هر نوع حساسیتی وجود داشته باشد دستبند قرمز 

ب) رضایت آگاهانه  قبل از عمل  چنین اجازه نامه ای بیمار را در مقابل عمل جراحی غیر مجاز وجراح را در برابر شکایت بیمار محافظت میکند باید به اصول طبی اخلاقی وحقوقی توجه کرد .رضایتنامه  باید قبل از بیهوشی گرفته شود والا فاقد اعتبار است ودرصورتیکه بیمار به سن قانونی رسیده باشد واز لحاظ ذهنی مشکلی نداشته باشد شخصا فرم را امضا میکند گاهی در موارد اورژانسی لازم میشود که جراح بیمار را بدون کسب رضایتنامه از او تحت درمان جراحی قرار دهد بااین وجود باید سعی کرد تابا خانواده بیمار تماس گرفته شود امضای اجازه عمل  نباید تحت فشار از بیمار گرفته شود امتناع از انجام عمل از حقوق قانونی هر فرد است .

ج) مشخص نمودن ناحیه عمل

ح) اعتقادات مذهبی نقش مهمی را درایجاد سازگاری باترسها واضطراب دارد بدون در نظر گرفتن وابستگیهای مذهبی بیمار اعتقاد به خداوند میتواند مانند داروها اثر درمانی داشته باشد.

د) آزمایش خون رادیوگرافی ها ودیگر تستهای تشخیصی با ید به پرونده بیمار ضمیمه وبه اتاق عمل فرستاده شود.

ر) اولویت درمراقبتهای قبل از عمل حفظ امنیت بیماراست در صورت مشاهده مغایرتی بین اطلاعات پرونده وگفتار بیمار بایستی فرایند ی جهت تعیین هویت بیمار بکار رود باتوجه به محل عملونوع عمل اقدامات ویژه ای لازم است که نیازمند تعیین هویت بیمار است.

ز) پروفیلاکسی قبل از عمل انجام شود

ژ)پوست ناحیه جراحی را آماده کنیم مثل تراشیدن موهای زاید وشستشوی ناحیه عمل با صابون آنتی باکتریال واستحمام

ک ) لوازم اضافی مانند طلا و پروتز و دندان مصنوعی از بیمار جداشود

گ) تهیه وسایل مورد نیاز برای عمل مانند پلاتین

م) محدود شدن مصرف چربی و غذای جامد ۸ ساعت قبل عمل ومایعات حداقل ۴ساعت قبل از عمل که بسته به نوع عمل خالی بودن معده وروده تاچه حد تعیین میشود مراقبتهای بعد از عمل

۱-چک کردن علایم حیاتی طبق دستور پزشک وچک میزان هوشیاری بیمار وچک کردن تنفس وراههای هوایی در صورت نیاز استفاده از اکسیژن تراپی و...

۲-انتظار میرود بیمار بعد از ۸ساعت از عمل قادر به ادرار کردن باشد واگرباوجود احساس دفع ادرار قادر به این عمل نباشد سونداژراتا۸ ساعت نباید به تعویق انداخت وکلیه روشهای تشویق به ادرار را بکار بست.

۳-بررسی ودرمان معدی روده ای تهوع واستفراغ بعد از هوشبری درخانمها وافراد چاق (سلولهای چاق به عنوان ذخیره کننده داروهای بیهوشی عمل میکنند )وبیماران بامشکلات حرکتی که تحت عمل جراحی طولانی بوده اند شایعتر است داروهای فتو تیازینی برای سکسکه مداوم تجویز میشوند رژیم مایعات را با مایعا ت سرد آغاز میکنیم وپس از چند ساعت بیمار میتواند غذابخورد.

۴-کمک به بیمار جهت افزایش سطح فعالیت دراولین روز بعد از عمل جهت پیش گیری از لخته شدن خون ، تحلیل رفتن عضلات و زخم بستروبهبود وضعیت تنفسی

۵-سرفه در بیمارانی که ضربه مغزی یاعمل جراحی روی جمجمه داشته اند( به علت افزایش فشار داخل جمجمه )وهمچنین دربیماران باعمل جراحی چشم ویا اعمال پلاستیک (به علت فشار آمدن به بافت ظریف )ممنوع است.

۵-چک کردن درن وپانسمان از نظر افزایش ترشحات واطمینان از فعال بودن درن برای اطمینان از درجریان بودن ترشحات

۶-بررسی زخم وبخیه از نظرعفونت التهاب و...