داروخانه

داروخانه


داروخانه بیمارستان سینا سمنان در طبقه همکف ساختمان و در مجاورت درب ورودی واقع شده است .این واحد به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعین می باشد و توانایی تهيه و توزيع کليه داروهاي بخش هاي مختلف بيمارستان اعم از بيماران بستري و سرپايي و مراجعين دیگر را به عهده دارد.

مسئول فنی : خانم دکتر نسا دائیان

موقعیت مکانی: طبقه همکف شماره داخلی بخش: 1242

داروخانه