بلوک زایمان

بلوک زایمان


بلوک زایمان بیمارستان سینا سمنان دارای سه اتاق LDR، یک اتاق نوزادان میباشد که به منظور ارتقا خدمات مراقبتی مادران باردار با استفاده از پزشکان مجرب کادر درمانی متبحر و دلسوز تلاش می کند خدمات مراقبتی مورد نیازمادر و نوزاد را به بهترین شکل و در بالاترین سطح کیفیت ممکن ارائه نماید.

خدمات ارائه شده شامل:

1.ویزیت اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد اورژانس و اندیکاسیون های بستری

2.آموزش های بدو ورود مادران از قبیل شیردهی ،آموزش های بهداشتی و مراقبتی پس از زایمان...

3.انجام همجواری مادر و نوزاد در ریکاوری توسط مامای مخصوص

4.برگزاری کلاس های امادگی بارداری و زایمان و شیردهی

5.حضور ماما در اتاق عمل جهت مراقبتهای اولیه نوزاد و انجام شیردهی اولیه و تماس پوست به پوست مادر و نوزاد

6.تحت نظر گرفتن مادران پرخطر و انجام مراقبتهای لازم طبق دستور پزشک

7. انجام NST نوار قلب جنین و تفسیر آن و اطلاع به پزشک در موارد بستری و غیر بستری

8 .اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر وانجام زایمان فیزیولوژیک و کاهش مداخلات طبی غیر ضروری

9 . تکمیل دقیق فرم الکترونیک سامانه ثبت اطلاعات مادر و نوزاد

10 . بررسی موارد عوارض شدید بارداری در کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان از نظر طراحی مداخلات جهت پیشگیری و اجتناب از موادر مشابه

11 .امکان حضور همسر یا همراه آموزش دیده درکنارمادرباردار بخش نوزادان قسمتی از بلوک زایمان است که اقدامات زیربرای نوزادان تازه متولد شده در ان جا انجام می گیرد: * مراقبت های اولیه و واکسیناسیون بدو تولد * آموزش شیردهی به مادران بستری توسط پرستار و ماما * اجرای طرح هم اتاقی مادر و نوزاد ( طرح رومینگ )ویزیت اولیه و ترخیص توسط متخصص نوزادان

 

سرپرستار بخش: خانم آرزو خاتمی موقعیت

مکانی: طبقه دوم شماره داخلی بخش: 1414

بلوک زایمان

بلوک زایمان