اورژانس

اورژانس


بخش اورژانس بیمارستان سینا سمنان دارای 6 تخت می باشد که شامل یک اتاق ایزوله، یک اتاق اعصاب و روان، یک تخت اطفال و سه تخت جهت ارائه خدمات درمانی تشخیصی به صورت سرپایی می باشد. این بخش با بهره گیری از آخرین توانمندی ها و تجهیزات طب اورژانس در تمامی ساعات شبانه روز توسط همکاران متخصص، پشتیبانی می شود. واحد تریاژ: به منظور تقسیم بندی مراجعه کنندگان به اورژانس در کلیه موارد پر ازدحام و یاری رسانی و ارائه خدمات مناسب به بیماران محترم در این شرایط مورد استفاده قرار می گیرد. اتاق CPR : امکان احیاء بیمار را با بهره مندی از مجربترین کادر درمان فراهم می آورد. اتاق معاینه: اتاق گچ: به منظور گچ گیری کلیه شکستگی ها و در رفتگی هایی که نیاز به گچ گیری و سایر اقدامات ارتوپدی اورژانس و غیر اورژانس دارند مورد استفاده قرار می گیرد. اتاق عمل سرپایی و اورژانس: محیطی کاملا استریل و برخورداری از کلیه امکانات یک اتاق عمل پیشرفته به منظور انجام کلیه اعمال جراحی سرپایی مورد استفاده قرار می گیرد.

سرپرستار بخش: آقای مرتضی چلویان

موقعیت مکانی: طبقه همکف شماره داخلی بخش: 1257

اورژانس

اورژانس