اطفال

اطفال


یکی از واحد های بخش بستری واقع در طبقه دوم بیمارستان، بخش کودکان است که کلیه کودکان مبتلا به بیماریهای داخلی اطفال و جراحی اطفال در آن بستری می گردند. تمامی کودکانی که دچار بیماری های داخلی بوده یا تحت اعمال جراحی مختلف قرار گرفته اند در این بخش بستری شده و تحت مراقبت قرار می گیرند. این بخش دارای 1 اتاق خصوصی تک تخته و دو اتاق دو تخته می باشد. کلیه اتاقها مجهز به یخچال، تلویزیون و پنل سرگرمی ،کاناپه همراه و کمد می باشد.

سرپرستار بخش: خانم نعیمه همتی

موقعیت مکانی: طبقه دوم شماره داخلی بخش: 1444