NICU

NICU


بخش NICUبیمارستان سینا سمنان شامل دو تخت نوزاد که قابلیت مانیتورینگ دارد، یک انکوباتور، یک عدد کالر و یک عدد دستگاه فتوتراپ و یک عدد وارمر و دو عدد ساکشن دیواری می باشد. در این بخش نوزادانی که نیازمنداقدامات درمانی می باشند طبق دستور پزشک نوزادان بستری میشوند. نوزادان به صورت روزانه توسط پزشکان متخصص ویزیت میشوند و پزشک اورژانس نیز به صورت 24 ساعته حضور فعال دارد. همچنین در طبقه دوم اتاقی به منظور استراحت و رفاه حال مادرانمادرانی که نوزادشان در بخش NICU بستری می باشند در نظر گرفته شده است. که مجهز به تخت، تلفن، حمام و ... می باشد.

سرپرستار بخش: خانم مبینا پلنگی

موقعیت مکانی: طبقه دوم شماره داخلی بخش: 1444