آزمایشگاه

آزمایشگاه


واحد آزمایشگاه بیمارستان سینا سمنان آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می باشد. در این بخش آزمایش های روتین، تخصصی توسط به روزترین کادر علوم آزمایشگاهی و کادر فنی با تجربه و با بخش های خون شناسی، بیوشیمی، هورمون شناسی، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بانک خون و.... آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد.

مسئول فنی: جناب دکتر نجفی

موقعیت مکانی: طبقه همکف شماره داخلی بخش: 1244

آزمایشگاه