پزشکان


 

 زنان
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر نجمه فائز متخصص زنان و زایمان _
2 دکتر ناهید رهبر متخصص زنان و زایمان _
3 دکتر فاطمه کرم الدین متخصص زنان و زایمان _
4 دکتر گوهر جورابلو متخصص زنان و زایمان _
5 دکتر مژگان رحمانیان متخصص زنان و زایمان _
6 دکتر صنم مرادان متخصص زنان و زایمان _
7 دکتر لاله رزمی متخصص زنان و زایمان _
8 دکتر اعظم ذرگون متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازائی
9 دکتر الهام صفاریه متخصص زنان و زایمان _
10 دکتر شهرزاد آقا عمو متخصص زنان و زایمان _
11 دکتر فاطمه نژادی متخصص زنان و زایمان _

 

 چشم
ردیف نام نام خانوادگی تخصص قوق تخصص
2 دکتر غلامرضا دارائی متخصص بیماری های چشم فلوشیپ ویتره ورتین
3 دکتر لیلا عباسی متخصص بیماری های چشم _
4 دکتر احمد عبدوس متخصص بیماری های چشم فلوشیپ قرنیه
5 دکتر الهام عبدی متخصص بیماری های چشم _
6 دکتر هادی نجمی متخصص بیماری های چشم _

 

گوش و حلق و بینی
ردیف نام  نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر علیرضا همتی متخصص گوش و حلق و بینی _
2 دکتر نجمه دوست محمدیان متخصص گوش و حلق و بینی فلوشیپ جراحی بینی
3 دکتر پریا حامدی متخصص گوش و حلق و بینی _

 

 ارتوپدی
ردیف نام و نا م خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر پرویز آهنگر متخصص جراحی استخوان و مفاصل فلوشیپ جراحی دست
2 دکتر رضا اعرابیان متخصص جراحی استخوان و مفاصل _

 

 مغز و اعصاب
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر سعید سعیدی نیا متخصص جراحی مغز و اعصاب _

 

 دهان و دندان
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر مریم جلیلی متخصص بیماری های دهان، فک و صورت _
2 دکتر محمد اسمعیلی نژاد متخصص بیماری های دهان، فک و صورت _

 

 داروخانه
1 دکتر نساء دائیان دکترای داروسازی _

 

 بیهوشی
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر غفور بشاش متخصص بیهوشی _
2 دکتر مهدی محمد پورمیر متخصص بیهوشی _
3 دکتر غلامرضا سعدالدین متخصص بیهوشی _
4 دکتر مجید مطلبی متخصص بیهوشی _
5 دکتر بابک حسین زاده متخصص بیهوشی _
6 دکتر میترا میر محمد خانی متخصص بیهوشی _
7 دکتر مریم میرزا محمدی متخصص بیهوشی _

 

 داخلی
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر فرهاد ملک متخصص داخلی فوق تخصص ریه
2 دکتر عباس ذوالفقاری متخصص داخلی _
3 دکتر حمید عبدوس متخصص داخلی _
4 دکتر حسن گوشه متخصص داخلی فوق تخصص ریه
5 دکتر فرحناز قهرمان فرد متخصص داخلی فوق تخصص هماتولوژی
6 دکتر مجید فروتن متخصص داخلی فوق تخصص غدد
7 دکتر جمیله مقیمی متخصص داخلی فوق تخصص روماتولوژی و آنکولوژی

 

 اطفال
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر یاسین حسین زاده متخصص کودکان و نوزادان _

 

 قلب
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر مرجان بیگلری متخصص قلب و عروق _
2 دکتر محسن دارابیان متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
3 دکتر رحیمه اسکندریان متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
4 دکتر محمد اسمعیل سالار متخصص قلب و عروق _

 

 جراحی
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر حمیدرضا همتی متخصص جراح عمومی فوق تخصص توراکس
 ( قفسه سینه صدری)
2 دکتر محمدرضا خدادی متخصص جراح عمومی _
3 دکتر ستاره سلطانی متخصص جراح عمومی _
4 دکتر ناهید آذرگون متخصص جراح عمومی _

 

  ارولوژی
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر داود عرب متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری فلوشیپ اندویورولوژی
2 دکتر آرش اردستانی زاده متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری فلوشیپ اندویورولوژی

 

آزمایشگاه
ردیف نام و نام خانوادگی تخصص فوق تخصص
1 دکتر فاضل نجفی دکترای علوم آزمایشگاهی _