اطلاعیه مربوط به استخدام آذر 98

اطلاعیه مربوط به استخدام آذر 98

قابل توجه ثبت نام کنندگان در فراخوان دعوت به همکاری آذر 98
نتایج اولیه ثبت نام در اواخر دی ماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.