استخدام نیروهای قراردادی در بخش تصویربرداری و واحد تغذیه

استخدام نیروهای قراردادی در بخش تصویربرداری و واحد تغذیه


به استحضار می رساند بیمارستان سینا سمنان در نظر دارد جهت تکمیل نیروهای خود در بخش تصویربرداری و واحد تغذیه اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 27 مرداد 1398 لغایت 2 شهریور 1398 از طریق سایتwww.semnansinahospital.com اقدام نمایند.

دفترچه راهنمای استخدام

ورود به سامانه استخدام