استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده

استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده

بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری استعلام بهاء اجاره خودرو به همراه راننده اقدام نماید


متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در استعلام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2 شهریور 1398 از طریق سایت www.semnansinahospital.com اقدام نمایند.

دریافت فرم استعلام بهاء خرید خدمات یک دستگاه خودرو به همراه راننده