آگهی مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا

آگهی مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا


بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و استعلام موارد ذیل افدام نماید:
1- واگذاری (اجاره) 4 باب واحد تجاری با کاربری پیشنهادی
2- واگذاری (اجاره) یک واحد تجاری با کاربری کافی شاپ

متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 8 خرداد 1398 لغایت 18 خرداد 1398 از طریق سایت افدام نمایند

دریافت فایل های مرتبط:

 

 

- شرایط عمومی و فرم شركت در مزايده واحد های تجاری بیمارستان سینای سمنان
- فرم پیشنهاد قیمت مزایده واحدهای تجاری بیمارستان سینا